TopDutch samenwerking

TopDutch startte als een gaaf project met als doel ondernemers uit heel Noord-Nederland samen te laten werken en de regio flink op de kaart te zetten.

Nederland is een van de mooiste landen om te werken, te wonen, te innoveren, te groeien en te leven.

Noord-Nederland biedt met onze focus op digitalisering en vergroening gave kansen voor bedrijven, er gebeurt hier ontzettend veel. En de regio biedt meer: prachtige natuur, rust, horizonnen voor perspectief en ruimte voor groei.

En dit mocht wel eens verteld worden.

Het was echt mooi om met een grote groep enthousiaste mensen samen te werken aan zo’n profilering. En met succes: we verrasten met een verenigd en trots geluid, vol energie en on-Noord-Nederlandse bravoure. Met een mooie kwajongensstreek rond Tesla wisten we ons op de kaart te zetten, met minimale middelen en maximale inzet.

Het doel was niet per se Tesla binnen halen. We wisten dat die kans heel klein was. Wel staan we bij Tesla en vele andere bedrijven op de kaart, bedrijven hebben zich gemeld dankzij de drie positieve Tesla campagnes, daar ben ik trots op.

Het grootste goed van TopDutch was de samenwerking van partijen: ondernemers die meer brengen dan halen.

Ik kan bevestigen wat er in de krant heeft gestaan:

  • Het TopDutch project om met een site en een grote social campagne Tesla te benaderen is bedacht naar aanleiding van een meeting met de NOM en Groningen Seaports op het stadhuis in Groningen. Nadat content en de plannen waren ontwikkeld, de befaamde appgroep begon te bloeien en de provincie Groningen zo stoer was om budget beschikbaar te stellen haakten derden zoals Initio aan. Ze zijn dus niet zoals men claimde bedenker van de eerste campagnes.
  • Er is binnen het TopDutch consortium onenigheid ontstaan omdat Initio als verantwoordelijke en penvoerende partij geen bereidheid toonde afspraken vast te leggen en eenzijdig handelde, in strijd met gemaakte afspraken en in strijd met de tender. Men heeft nooit de moeite genomen om het consortium te formaliseren.

Op de tender van de drie provincies om de regio gezamenlijk verder economisch te profileren als ideaal vestigingsgebied is in strak samenwerkingsverband van vier partijen ingeschreven, op basis van gelijkwaardigheid en een duidelijke verdeling van rollen, met Initio puur als penvoerder en als een van de uitvoerende partijen.

Ondanks pogingen om vooraf en achteraf tot goede afspraken te komen werd hier door de penvoerende partij voor weggelopen. Tot een meeting met alle partijen is het niet gekomen. Ondanks toezeggingen om de samenwerking te formaliseren werd in de praktijk gehandeld alsof er sprake was van een hoofdaannemer met onderaannemers, waarbij consortiumpartijen niet werden betrokken, concurrenten weer wel, en de afgebakende rollen door elkaar heen liepen.

Hiermee handelde de penvoerder buiten de gunningscriteria en tegen gemaakte afspraken in. Die eenzijdige wezenlijke wijziging in het uitvoeren van de tender werd vlak voor de zomervakantie ondubbelzinnig bevestigd door de penvoerende partij. Ik zag daarop geen andere mogelijkheid dan het vertrouwen in de samenwerking op te zeggen en de provincies te informeren.

De tweede reden voor mijn afstand nemen was dat ik me oncomfortabel ging voelen bij de stroeve, gesloten manier van handelen, gevoerde tarieven en kosten, de weinige transparantie en het eenzijdig opschorten van deadlines.

In mei had een grote groene chemie campagne moeten worden gelanceerd, evenals een nieuwe website en een webshop. Oorspronkelijk zouden twee a drie grote campagnes per jaar worden opgeleverd, voor meerdere sectoren in de drie provincies. Meer dan een jaar na het gunnen van de tender is geen campagne, laat staan een acquisitie voortgekomen.

Ik werd door derden aangesproken op zaken waar ik geen invloed op kreeg en wilde mijn naam er op deze manier niet langer aan verbinden.

De derde reden was dat er geen bereidheid was om de grootste waarde van TopDutch – de community van ondernemende Noorderlingen – actief te betrekken in het ontwikkelen van campagnes. Hiermee gleed TopDutch af van de originele, snelle, krachtige en creatieve manier van werken.

Zowel de provincie als Initio legden bovendien eenzijdig de inhoudelijke en formele tenderinschrijving naast zich neer en trokken een geheel ander plan: van de afspraak van ondernemers in de lead en een faciliterende overheid was geen sprake meer: het was ineens de provincie in de lead, gefaciliteerd door 1 reclamebureau, met een andere agenda dan afgesproken, ingeschreven, gepitcht en gewonnen.

Pogingen om bijeen te komen en om deze problemen op te lossen stuitten helaas op weerstand. Er is na gesprekken aangedrongen op een oplossing en de verantwoordelijke partij is ruim de kans gegeven om alsnog de afspraken rond het consortium gezamenlijk op papier te krijgen.

Ondanks toezeggingen bleek die wil er in werkelijkheid niet te zijn: afspraken werden opnieuw geschonden, er werd eenzijdig geredeneerd en de samenwerking werd geen volwaardige kans gegeven. Het vertrouwen is daarmee definitief weg. Dus heb ik me vorige week aangesloten bij de conclusie van Chris van Tres.

Ik draag TopDutch een warm hart toe, en ben graag actief betrokken, maar op deze manier is het niet mogelijk. Dit vind ik ontzettend jammer en onnodig.

Sinds het informeren van de provincies in juli heb ik me stil gehouden in afwachting van een positieve uitkomst achter de schermen. Ik heb recent mogen vernemen dat er op 16 december een nieuwe TopDutch campagne komt, voor groene chemie. Ik werd sinds de start niet bij de gesprekken met de chemiesector betrokken. Plannen heb ik er niet kunnen toetsen en informatie niet op kunnen halen. Ik weet dus niet wat er dit weekend gaat komen. Vandaar het doorbreken van mijn radiostilte.

Ik hoop van harte dat dit een knal campagne wordt die de regio internationaal goed op de kaart zet, met minstens dezelfde impact als de Tesla campagnes, en nieuw leven in TopDutch blaast met een grote community van enthousiaste mensen uit de regio.

De provincies heb ik de suggestie gedaan om TopDutch open te gooien: ik geloof erin dat veel ondernemers graag hun schouders zetten onder gezamenlijke profilering. De regio verdient dit en heeft elkaar ook hard nodig. Laat iedereen met goede plannen komen, en het budget met eigen middelen of met een zeer laag tarief verdubbelen, zoals initieel in dit project was bedacht.

De afgelopen periode heb ik mijn creativiteit en energie ingezet voor andere projecten om de regio op de kaart te zetten en zal dit uiteraard blijven doen, samen met velen. Want het is hier gaaf wonen, ondernemen en samenleven. TopDutch dus.

Stef

(toevoeging: de essentie van de formele tenderinschrijving, bron)

Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.29.11Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.59.39Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.29.19Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.29.30Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.29.38Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.32.41Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.32.48Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.33.29Schermafbeelding 2019-12-18 om 16.03.03Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.20.28Schermafbeelding 2019-12-18 om 15.50.35